24 Haziran 2018
  • BIST 95.852
  • Altın 190,976
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Isparta 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 21 °C

Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi

Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi
Çevre Düzeni Planı ve 2025 Bilmecesi

            Uzun süredir beklenen, ancak onaylandığından kamuoyunun dahi  haberdar  olmadığı (!) ve Isparta’nın bugünü ve yarını için bir ‘mihenk taşı’ niteliğindeki “ANTALYA-BURDUR-ISPARTA PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI” 23 Mart 2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı ve sessizce yürürlüğe konuldu.

*Planda Dereboğazı ve Konya Yolu’yla ilgili olarak ek bir düzenlemeye rastlanmamıştır

*Isparta il bütününde oto yolların, köy yollarının ve şehirlerarası bağlantı yollarının güzergâhlarında bir değişiklik önerisi görülemediği gibi, yeni çevre yolunun güzergâhı da tartışmalıdır.

* Planda, Son yıllarda çok tartışılan “hızlı tren”güzergâhının Bakanlıkça bile hâlâ netleştirilmemişken, planda Burdur merkezi üzerinden Antalya’ya uzanması gibi bir plan yapılmıştır.

*“Planla Isparta kırsalı ve köyleri yok sayılmıştır”

*“Plana göre herhalde bazı ilçeler belediyelikten çıkmış”

 “Plana göre Isparta içme ve kullanma suyu ASAT’a bağlanmıştır”

Kısacası : “Plan birçok itiraza ve eksikliklerine rağmen Bakanlıkça kabul edilmiştir”

 

Bu plan gerçekte ne kadar yeterlidir? Isparta’nın gelecek 10 yılına cevap verecek nitelikte midir? Isparta’yı yakın çevresindeki Antalya gibi önemli bir il konumuna taşıyıp, hak ettiği yere getirebilecek midir? Batı Akdeniz’in güller ve göller şehri Isparta’yı ekonomisi, sanayisi ve ulaşımı gelişmiş, tercih edilebilir ve yaşanabilir bir il konumuna taşıyabilecek midir?

Bu konuları Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi ve aynı zamanda Şehir Plancıları Odası Isparta İl Temsilci Yardımcısı olan Doç. Dr. Erkan Polat, arkadaşımız Atila Kurtul’a değerlendirdi.

 

- Atila Kurtul, (A.K) : Sayın Hocam, planda, son yıllarda sıkça tartışılan yolların durumuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz?

Son yıllarda çok tartışılan “hızlı tren” güzergâhının Bakanlıkça bile hâlâ netleştirilmemişken, planda Burdur merkezi üzerinden Antalya’ya uzanması gibi bir plan yapılmıştır. Burdur’un merkezinden geçen hat, batı yönünde de ikinci bir hatla geliştirilmişken Isparta için herhangi bir demiryolu düzenlemesi yoktur.

Planda Dereboğazı Yolu’yla ya da Konya Yolu’yla ilgili olarak ek bir düzenleme yapılmamış olup, iller arasındaki tüm karayolları “birinci derece yol” olarak gösterilmiştir. Bu gösterimde yolların kaç şeritli ve kaç metre genişliğinde oldukları ile ilgili hiçbir bilgiye rastlanamadığı gibi, bunu destekler biçimde plan hükümlerinde karayolu güzergâhlarının şematik olduğu, bu kullanım kararlarının işlerlik kazanabilmesi için de ilgili kurumlarca, yatırım programına alınmasının gerekli olduğu belirtilerek top Karayolları Genel Müdürlüğü’ne atılmıştır. Dolayısıyla da hem Isparta’yı Konya’ya hem de Antalya’ya bağlayan herhangi bir duble yol yapımı gibi ekstra bir bilgiye rastlanamamıştır.

 

Burdur’dan Geçen Öneri Demir Yolu Güzergâhı

Isparta il bütününde oto yolların, köy yollarının ve şehirlerarası bağlantı yollarının güzergâhlarında bir değişiklik önerisi görülemediği gibi, yeni çevre yolunun güzergâhı da tartışmalıdır. Planda yer alan yeni ve öneri yol güzergâhının (çevre yolu mu, şehirlerarası yol mu, kentiçi bölgesel dağıtıcı yol mu net değil) bahsedildiği gibi sadece Ankara-İstanbul Yolu ile doğuda Konya-Eğirdir Yolunu bağlama amacı gütmediği, esasen Ankara-İstanbul Yolu ile doğuda Antalya Yolunu birbirine bağladığı açıkça görülmektedir.

Çevre Yolunun Kentteki Konumu

Böyle bir durumda kuzey-güney bağlantısını sağlayan bu yol (İstanbul, Ankara, Afyon, Konya, İzmir, Kayseri vb. kentlerden Antalya’ya) Isparta’yı “by-pass ederek” şehrin dışarısından geçirilmiştir. Bunun sosyal, ekonomik, ticari, endüstriyel, tarımsal, mekânsal vb. etkileri düşünülmeden sadece bir çevre yolu yapma amacı güdüldüğü görülmektedir.

Ankara-İstanbul Yolu’nu, Antalya’ya bağlaması düşünülen bu yolun genişliğinin ve kapasitesinin de ne kadar olduğu bilinmemekle birlikte, fiilen aslında iki çevre yolu güzergâhı önerilmiştir. Bu yolların Eğirdir Yolu’na ve Antalya Yolu’na iki farklı noktadan bağlanarak şehirlerarası bir yolda yakın mesafeli iki kavşak oluşturması trafik güvenliği açısından da sıkıntı yaratacaktır.

          Bozanönü’nden Savköy’e uzanan bu yolun, Sav yerleşmesini bölerek ikiye ayırması ve Antalya yoluna paralel olarak ikinci bir aks yaratması da Savköy açısından olumsuz bir durumdur. Bunun yaratacağı mülkiyet, altyapı, ulaşım sorunları yanı sıra gereksiz inşaat maliyetleri de ortaya çıkaracaktır. Üstelik Sav’da yer alan Isparta için önemli Mermer Sanayi tesislerinin bölünmesi ve Isparta için son dönemlerde tartışılan dere yatağının kirliliği açısından daha da ciddi sorunlar yaratacağı aşikârdır.

Yine yol güzergâhı geçirilirken ne Yazısöğüt’ten geçen diğer yollara, ne orman sınırlarına, ne tarımsal kullanımlara, ne de eğime ve topoğrafik yapıya bakılmadan yol güzergâhının geçirildiği görülmektedir. Ayrıca, bu yol güzergâhının, neden buradan geçirildiği ile ilgili hiçbir teknik detay ve açıklama, plan raporlarında da bulunmamaktadır.

Yine, Isparta-Konya Duble Yolu ve Isparta-Antalya Duble Yolu güzergâhları da plana işlenmemiş ya da doğru teknikle ve genişlikte çizilmemiş görünmektedir. Ayrıca mevcutta stabilize veya kalitesi düşük olan ancak trafik yoğunluğu yüksek olan birçok güzergâh da planda doğru biçimde ele alınmamış durumdadır.