18 Haziran 2018
  • BIST 94.541
  • Altın 194,542
  • Dolar 4,7355
  • Euro 5,5009
  • Isparta 15 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 21 °C

Gülbirlik, geçen yılı 1 Milyon 249 bin lira artı bakiye ile kapattı

Gülbirlik, geçen yılı 1 Milyon 249 bin lira artı bakiye ile kapattı
Gülbirlik, geçen yılı 1 Milyon 249 bin lira artı bakiye ile kapattı...

Gülbirlik, 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı dün gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, 2015 yılında Gülbirlik’in giderleri toplamını 9 Milyon 111 Bin Lira, kombiyo karları toplamını da 10 Milyon 360 Bin Lira olarak açıkladı. Demir, 2015 yılını 1 Milyon 249 Bin lira artı bakiye ile kapattıklarını açıkladı.

Gülbirlik 2015 yılı Mali Olağan Genel Kurulu dün yönetim binasında gerçekleştirildi. Genel Kurula Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Gülbirlik Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, yönetim kurulu üyeleri ve delegeler katıldı. Genel kurul divan teşekküllünün oluşturulmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Selahattin Kargalı getirildi. Daha sonra da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından gündem maddelerine geçildi.

22 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Gülbirlik’in 2015 yılı Faaliyet Raporunu Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir okudu. İlk olarak birliğin personel sayısı hakkında bilgi veren Demir, “Birliğimiz yeni ana sözleşme gereği 6 seçilmiş, 1 Genel Müdür olmak üzere 7 Yönetim Kurulu, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 1 Adet Kooperatifler Ürün Alım ve Fabrikalar İşletme Müdürü, 1 Adet Ziraat Mühendisi ile şoför, sekreter, eksper, brülörcü olmak üzere toplam personel sayısı 22 kişiden oluşmaktadır” dedi.

2015 YILI KAMPANYASI 54 GÜN DEVAM ETTİ

2015 yılı gül çiçeği kampanyası hakkında da bilgi veren Demir, “Birliğimiz 2015 yılı gül çiçeği kampanyasına ve fabrikaların bakımına Mart Ayı sonunda başlanmış olup rekolte beyanname alımları ile beraber Nisan ayı sonu tamamlanmıştır.2015 yılı gül çiçeği kampanyası 19.05.2015 tarihinde başlayarak 54 gün devam etmiş olup, 11.07.2015 tarihinde sona ermiştir. Bu süre zarfında 6 Adet kooperatifimizle alman gül çiçekleri Birliğimize ait Kılıç Gülyağı Fabrikamız ile İslamköy Gülkonkreti Fabrikasında işlenerek gülyağı, gül konkreti, gülsuyu mayası ile fenil etil alkol üretimi yapılmıştır” şeklinde konuştu.

GİDERLER TOPLAMI 9 MİLYON 111 BİN LİRA

Öte yandan 2015 yılının mali tablosunu aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Demir, geçen yılı 1 Milyon 249 bin lira artı bakiye ile kapattıklarını dile getirdi. Demir, şunları söyledi: “2015 yılında alınan güllerin bedelleri ve diğer imalat giderleri, satılan mamul maliyet giderleri  ki bu giderlerin içinde gül çiçeği bedeli, işçilik ve genel üretim giderleri ) 5.440.789 lira 21 krş. Genel Müdürlük ve Fabrika Yönetim Giderleri 1.627.602 lira 94 krş. Ticari Mal Satış Maliyet Giderleri 1.375.779 lira 54 kr. Pazarlama Dağıtım Satış Giderleri 90.888 lira 09 krş. diğer giderlerimiz 9.151 lira 01 krş. tazminat giderlerimiz 9.239 lira 65 krş. kur farkı ve kombiyo giderleri olarak da 174.179 lira 17 krş. kredi komisyon giderleri olarak da 384.028 İr. 40 krş. olarak gerçekleşmiş olup 2015 yılı giderler toplamımız 9.111.658 lira 01 kuruştur.

1 MİLYON 249 BİN LİRA ARTI BAKİYE

Birliğimiz 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arası gülyağı ve gül konkreti ihracatından 6.494.622 lira 83 krş. satış geliri elde edilmiştir. Ayrıca yurt içi gülyağı, gül konkreti ve gülsuyu, ihraç kayıtlı gülyağı ve gül konkreti gül çiçeği satışı ve diğer malzeme satışı gelirlerinden de toplam 2.498.780 lira 35 krş. satış geliri elde edilmiştir. Bunlardan başka 269.262 lira 85 krş. kira geliri, 342.595 lira 55 krş. çeşitli gelirler, 32.952 lira 86 krş. Sosyal Güvenlik Kurumu indirim geliri, 28.466 lira 72 krş. Kosgep geliri, 7.103 lira 28 krş. komisyon geliri elde edilmiştir. 412 lira 31 krş. faaliyetle ilgili olağan gelir 7.361 lira 28 krş. ise diğer olağan dışı gelirler 7.091 lira 60 krş. komisyon ve kâr geliri, 672.027 lira 80 krş. kombiyo kârları elde edilmiş toplam 10.360.687 lira 43 krş. olup 2015 yılı 1.249.029 lira. 42 kuruş artı bakiye ile kapanmıştır.”

2015 ÜRÜNÜ İÇİN 1 MİLYON 364 BİN 750 LİRA ÖDEME YAPILMIŞTIR

Öte yandan Demir, diğer faaliyetlere ilişkin şu bilgileri verdi: “Geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz genel kurullarda da görüşüldüğü üzere ortaklarımızın giderlerinin bir kısmının karşılanması amacı ile yeni ana sözleşme gereği nakdi yardım yapılmasına yönetimimizce 08.10.2015 tarih ve 13/1 sayılı kararı ile 2015 yılı gül çiçeği ürün bedelinden mahsup edilmek üzere son 3 yıl verilen gül çiçeği ortalamasından takriben kilo başı 2 TL ödeme yapılmasına karar verilmiştir. Buna istinaden Birliğimize bağlı 6 kooperatifimiz aracılığı ile 08.10.2014- 15.12.2014 tarihleri arasında yani 2014 yılında 2015 ürünü için 1.364.750 lira ödeme yapılmıştır. Ayrıca 2015 yılı gül çiçeği kampanyası içerisinde daha önce nakdi yardım almamış olan ortaklarımızın ihtiyaçlarını gidermeleri için Yönetimimizce 27.05.2015 tarih ve 9/8 sayılı kararımızla kilo başı 2 lira. ile 4 lira arasında ödeme yapılmasına, 2015 gül çiçeği bedelinden tahsil edilmesine karar verilmiş olup, 2015 yılı kampanya içerisinde toplam 6 kooperatifimizle 503.650 lira ön ödeme yapılmıştır.

2015 YILI GÜL ÇİÇEĞİ TABAN FİYATININ KİLOSUNU 5 LİRA 61 KRŞ. OLARAK TESPİT ETMİŞTİR

2015 yılında geçmiş yıllarda olduğu gibi 06.04.2015 -11.04.2015 tarihleri arasında yurt dışı müşterilerimiz ziyaret edilerek ön siparişler alınmış Pazar hakkında bilgi edinilmiş olup,

2015 yılı gül çiçeği kampanyası bitimini müteakip 19.07.2015 - 23.07.2015 yapılan yurt dışı müşteri ziyaretleri sonucu gülyağı ve gül konkreti fiyatlarının tespit ve kesin satışı sonucundan sonra yönetim kurulumuz 28.08.2015 tarih ve 14/1 sayılı oturumla 2015 yılı gül çiçeği taban fiyatının kilosunu 5 lira 61 krş. olarak tespit etmiştir. Ödemeler 01.09.2015 tarihinde başlayıp kooperatiflerimiz vasıtası ile 1 haftada tamamlanmıştır.

2015 GÜL BEDELİ TOPLAMDA 6 LİRA 22 KRŞ. OLMUŞTUR

Daha sonra piyasa şartları ve döviz kurundaki artış ile Rosense şirketimizden de yapılan destek ile Yönetim Kurulumuz 18.11.2015 tarih ve 17/1 sayılı kararı ile 2015 ürünün gül çiçeğine kg. başı 61 krş. ek ödeme yapılmasına karar vermiş. 2015 gül çiçeği ek ödemeleri 23.11.2015 tarihinde başlayarak 1 hafta için de tamamlanmış. 2015 gül bedeli toplamda 6 lira 22 krş. olmuştur.

2 MİLYON NAKDİ YARDIM ÖDEMESİ YAPILMIŞTIR

Yine Yönetimimizce 28.08.2015 tarih ve 14 1 sayılı kararımızla 2016 gül çiçeğinden mahsup edilmek üzere kg. başı 3 TL civarında nakdi yardım yapılmasına karar verilmiş. Kooperatiflerimiz aracı ile 01.09.2015 - 31.12.2015 tarihleri arası 1.979.565 lira 12 krş. nakdi yardım yapılmış. Ek kararla 2016 yılı içerisinde devamına karar verilmiş ve 62.300- TL de

2015 yılında olmak üzere toplam 2.041.865 lira 12 krş. nakdi yardım ödemesi yapılmıştır.

Yeni yapılan kanun değişikliği ve ana sözleşme gereği denetim kurulları kaldırılmış olup,

henüz şu ana kadar denetim şeklinin Bakanlıkça belirtilmediği için denetçi bulunmamakta olup Bakanlıkça belirlenecek yönetmeliğe göre gereği yapılacaktır.

96 ADET KARAR ALINMIŞTIR

2015 yılında Kılıç Fabrikamızın 100 KWA!hk trafosu yeterli gelmediğinden 250 KWA’hk trafo değişimi yapıldı. Fabrikadaki 11 Adet gül çiçeği kazanları 304 kalite çelik saç ile kaplanarak asgari % 10 civarında enerji tasarrufu sağlandı. Kılıç Fabrikamıza 2 Adet taşıyıcı bant yaptırılarak işçiden tasarruf sağlandı. Posa havuzlarına suyu ayırmak için elek sistemi yaptırıldı. Ayrıca fabrikaların elektrik topraklama hatları yenilendi.

2015 yılında Güneykent Fabrikamızın çevre düzenlemesi yaptırılarak eski Fabrika müze haline getirildi. Kampanya döneminde ziyarete açılarak satış yapılmaktadır.

Tüm Fabrikalarımıza güvenlik kameraları taktırıldı. Geçen yıl tahsisi yaptırılan S.D. Organize Sanayi Bölgesindeki 20 dekarlık arsa takip edilmektedir. Edilen bilgiye göre tamamlanmak üzere olduğu söylendi. 2015 yılında tüm faaliyetlerimiz için yönetim olarak 19 kez toplanılmış olup 96 Adet karar alınmıştır.

2016 gül kampanyasının tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diler, Cenab-ı Allah’tan bereketli ürünler vermesini temenni ederim.”

Yapılan oylama ile Gülbirlik’in 2015 yılı mali tablosu onaylandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim