23 Ağustos 2019
 • BIST 97.149
 • Altın 283,588
 • Dolar 5,7454
 • Euro 6,3899
 • Isparta 28 °C
 • İstanbul 27 °C
 • Ankara 28 °C
 • İzmir 35 °C

İhale İlanı

İhale İlanı
İhale İlanı

İHALE İLANI

ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI

KARA HAVACILIK OKUL KOMUTANLIĞI

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/91321

1-İdarenin

a) Adresi : KARA HAVACILIK OKUL KOMUTANLIGI KEÇİBORLU/ISPARTA

b) Telefon ve faks numarası : 02465592027 - 2465592118

c) Elektronik Posta Adresi : ekesek@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2.519.550 kWh ELEKTRİK ENERJİSİ. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : KR.HVCL.OKL.K.LIĞI ÜTĞM.MEHMET ŞERİF ŞUMNU KIŞLASI

(KEÇİBORLU/ISPARTA)

c) Teslim tarihleri : Sözleşme imzalanmasını müteakip yüklenici tarafından Enerji Piyasaları

İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) nezdinde uzlaştırmaya ve geçişe

ilişkin işlemler tamamlanarak 01 Nisan 2019 saat 00:00 itibariyle aboneliklere

ait okunan ilk endeksler tutanak altına alınarak işe başlanacak

ve 31 Aralık 2019 24:00 itibariyle iş bitirilecektir. 01 Nisan 2019 saat

00:00 ile 31 Aralık 2019 saat 24:00 arasında kesintisiz olarak elektrik

enerjisi mal teslimi yapılacaktır. EPİAŞ nezdinde yapılacak işlemlerin

gecikmesi halinde EPİAŞ tarafından belirlenecek tarihte işe başlanır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : KR.HVCL.OKL.K.LIĞI İHALE KOM.BŞK.LIĞI İHALE SALONU

KEÇİBORLU/ISPARTA

b) Tarihi ve saati : 12.04.2019 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması

zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU (EPDK) NUN YÜRÜRLÜKTEKİ "ELEKTRİK PİYASASI Lİ-

SANSI YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ ÜRETİM LİSANSI VEYA TEDARİK Lİ-

SANSI VEYA ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN KABUL EDİLEN EŞDEĞER

BELGELER.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının

bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret

Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı KR.HVCL.OKL.K.LIĞI

İHALE KOM.BŞK.LIĞI KEÇİBORLU/ISPARTA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak

indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KR.HVCL.OKL.K.LIĞI İHALE KOM.BŞK.LIĞI İHALE SALONU

KEÇİBORLU/ISPARTA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Vİ.NO.:230 (21.03.2019)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İhale ilanı22 Kasım 2018 Perşembe 11:51
 • İhale İlanı15 Kasım 2018 Perşembe 11:18
 • İhale İlanı15 Kasım 2018 Perşembe 11:17
 • İhale İlanı25 Ekim 2018 Perşembe 09:46
 • İhale İlanı06 Eylül 2018 Perşembe 09:18
 • İhale İlanı05 Temmuz 2018 Perşembe 09:42
 • İhale İlanı14 Haziran 2018 Perşembe 08:04
 • İhale İlanı07 Haziran 2018 Perşembe 09:16
 • İhale ilanı07 Haziran 2018 Perşembe 09:14
 • İhale İlanı31 Mayıs 2018 Perşembe 08:55
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim