24 Nisan 2018
  • BIST 110.932
  • Altın 175,003
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Isparta 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C

MİT’ten sonra Yargı Paketi’nde de O var

MİT’ten sonra Yargı Paketi’nde de O var
Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yasası için ilk teklifi veren ve Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer edinen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Hukukçu Milletvekili Recep Özel, yeni Yargı Paketi’nin de etkin mimarı oldu.

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Yasası için ilk teklifi veren ve Türkiye’nin gündeminde uzun süre yer edinen Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Hukukçu Milletvekili Recep Özel, yeni Yargı Paketi’nin de etkin mimarı oldu.

 

DAHA KOLAY DİNLEME

Düzene, Devlet’e, Anayasa’ya karşı işlenen eylemler ‘Katalog Suç’ kapsamına alınıyor. Hâkimlerin ‘yakalama, el koyma ve dinleme kararları’ için elleri daha da güçlendiriliyor.

 

TEHDİDİN CEZASI ARTIYOR

Hukukçu Parlamenter Recep Özel’in hazırladığı teklif ile ‘hürriyete karşı suçlar’ bölümündeki ‘tehdit’ maddesi yeniden düzenleniyor. TBMM’ye sunulan teklifte şiddete karşı etkin tedbirler geliyor

 

NOTER’E ELEKTRONİK ORTAM

Yeni Yargı Paketi’ne yakın plan: (‘- Noterlerin işlemlerini elektronik ortamda yapabilmesi için uyum düzenlemesi geliyor. – Adli Yıl Açılış Töreni kaldırılıyor. - El koyma kapsamı genişliyor.’)

 

DAHA KOLAY DİNLEME

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili Recep Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sunduğu teklif ile Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki (CMK) tedbir kararlarını anlattı: “Düzene, Devlet’e ve Anayasa’ya karşı işlenen eylemler de Katalog Suç kapsamına alınıyor. Böylece mahkemeler daha kolay, yakalama, el koyma, dinleme kararı verebilecek.”

Hukukçu Milletvekili Recep Özel,  (‘- Ne değişti de böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyuldu?’) sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ülkenin ihtiyaçları, bazı Yasal düzenlemelerin yapılmasını gerek kılabiliyor. O anlamda da böyle bir ihtiyaç doğdu. Tabi ki katalog suçu içerisinde olmaması, bunlar hakkında yakalama, el koyma ve dinleme kararı alınması yönünde engel değildi ama hâkimlerin gerekçelendirmelerini biraz daha kolaylaştırma, biraz daha rahat yapabilmeleri için, katalog suçlar kapsama dâhil edildi.”

İLETİŞİM TESPİTİ İÇİN ESKİDEN

AĞIR CEZA’DAN KARAR GEREKİYORDU

Recep Özel, “İletişim tespiti için eskiden ağır ceza mahkemelerinden karar gerekiyordu. Şimdi sulh ceza mahkemelerinin kararı yeterli oluyor, hatta dosyanın olduğu mahkemeler de bu kararı verebilecek. Biraz daha genişletildi, biraz daha kolaylaştırıldı” dedi.

(‘- Bunun gerekçesi nedir?’) sorusuna Özel, “Soruşturma aşamasında sulh ceza hâkiminden, kovuşturma aşamasında tekrar ait olduğu ağır ceza mahkemesinden ya da soruşturmanın yapıldığı veya suçun işlendiği sulh ceza mahkemesinden alınabilecek örgütlü suçlarla ilgili” yanıtını verdi.

Özel, (‘- terörün her türlüsüne karşıyız’) denildiğini belirterek, terörle daha etkin mücadele yapılabilmesi için, kamu düzeninin ve otoritesinin daha iyi sağlanabilmesi için bu düzenlemenin getirildiğini kaydetti.

(‘-Arama için daha önce somut delil isteniyordu ama şimdi makul şüphe yeterli olacak. Geri adım sözkonusu değil mi?’) sorusu üzerine ise Özel, “Aramada delil elde edilecek. Daha önceki düzenleme de zaten makul şüphe vardı, şimdi kesin, inandırıcı bir delil olduktan sonra orada yaptığınız aramanın da bir anlamı kalmıyor. Orada bir arama yapacaksınız ki bir tespit, delil elde edeceksiniz ki bu soruşturmaya devam edebilesiniz” yanıtını verdi.

ŞİDDETE KARŞI ETKİN

ÖNLEMLER GELİYOR

Milletvekili Recep Özel’in hazırladığı ‘Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Değişiklik Yapılması Hakkında Yasa Teklifi’ TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Teklifle, noterlerin işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri için uyum düzenlemesi yapılıyor. Buna göre noterler, elektronik ortamda güvenli elektronik imza kullanılarak da yapılabilecek. Ancak, düzenleme şeklinde yapılması zorunlu tutulan işlemler ile irade beyanlarının alınmasına ilişkin işlemlerde güvenli elektronik imza kullanılabilmesi için ilgililerin noter huzurunda olmaları gerekecek.

Yargıtay Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Yargıtay'da yeteri kadar tetkik hakimi bulunacak. Tetkik hâkimleri, meslekte en az 5 yılını fiilen doldurmuş adli yargı hakim ve Cumhuriyet Savcıları arasından HSYK tarafından atanacak.

Mesleğinde en az 2 yıl fiilen çalışmış avukatların hakimlik ve savcılık adaylığı sınavına girebilmelerine imkan tanınıyor., Bu konuda 5 yıllık fiili çalışma süresi kısaltılıyor. Hakim ve savcı adaylığına atanabilmek için "giriş sınavının yapıldığı tarih itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak" şartı, "giriş sınavının yapıldığı ocak ayının 1'inci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak" şeklinde değiştiriliyor.

Mesleğe kabul edilenlere HSYK tarafından verilen kimlik kartı, tüm resmi ve özel kuruluşlarca resmi kimlik olarak kabul edilecek.

Teklifle, Adalet Bakanlığı Yurtdışı Teşkilatı kuruluyor. Adalet Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan meydana gelecek.  Yurt dışı teşkilatında yer alan Adalet Müşavirliği kadrolarına, hakimlik ve savcılık mesleğinde fiilen en az 5 yıl görev yapmış ve üstün başarısı ile yurt dışı hizmetlerinde yararlı olacağı anlaşılmış bulunanlar arasından atama yapılacak. Misyon şefleri; adalet müşavirlerinin sicil amiri olmayacak. Yurt dışı sürekli görev süresi 3 yıl olacak. Bu süre hizmetin gerektirdiği hallerde Adalet Bakanı'nın onayıyla bir yıla kadar uzatılabilecek. Görev süresi sona erenler tekrar atanabilecek.

Türkiye'deki veya Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitimini başarıyla bitirenlerden ilgili ülke vatandaşlığına sahip olanlar ile süresiz oturma ve çalışma izni bulunanlar, Bakanlıkça mahallinden sözleşmeli statüde istihdam edilebilecek.  Hakimler ve Savcılar Kanunu uyarınca dış temsilciliklerde görevlendirilmiş olup halen bu görevde bulunanlar, Adalet Müşavirliği kadrolarına atanmış sayılacak.

TEHDİT CEZASI ARTIYOR

Teklifle, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda (CMK) önemli değişiklikler yapılıyor. Hürriyete karşı suçlar bölümündeki "tehdit" maddesi yeniden düzenleniyor.

Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, hürriyetine, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit eden kişi mağdurun şikayeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

Tehdidin; kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle ve kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle yapılması halinde iki yıldan beş yıla kadar  hapis cezası verilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun  "şüpheli veya sanıkla ilgili arama" maddesinde yapılan değişiklikle, "yakalanabileceği veya suç delillerinin elde edilebileceği hususunda somut delillere dayalı kuvvetli şüphe varsa; şüphelinin veya sanığın üstü, eşyası, konutu, işyeri veya ona ait diğer yerler aranabilir" ifadesindeki "somut delillere dayalı kuvvetli" ibaresi, "makul" olarak değiştiriliyor.

EL KOYMA KAPSAMI GENİŞLİYOR

Taşınmazlara, hak ve alacaklara el koymanın kapsamı genişletiliyor. TCK'da "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığında sayılan "silahlı örgüt" veya  "örgüte silah sağlama" suçundan elkoyma kararı verilirken; "Anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "Hükümete karşı silahlı isyan", "silahlı örgüt", "silah sağlama" ve "suç için anlaşma" soruşturmalarında el koyma kararı verilebilecek.

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada iletişimin tespitine ağır ceza mahkemeleri yerine sulh ceza hakimlikleri veya yargılamayı yapan mahkemelerce karar verilecek.

Şüpheli ve sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespiti, soruşturma aşamasında hakim; kovuşturma aşamasında mahkeme kararına istinaden yapılacak. Kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkan veren kodu ve tedbirin süresi belirtilecek.

Devletin güvenliğine karşı ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlarda; "dinleme ve kayda alma", "gizli soruşturmacı görevlendirme", "teknik araçla izleme" mümkün olabilecek.

MÜDAFİNİN DOSYAYI

İNCELEME YETKİSİ

Müdafinin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilecek.

Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, kısıtlama uygulanmayacak.

Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilecek; bütün tutanak ve belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilecek.

Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarda, Cumhuriyet savcısı soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza Hâkiminden de karar alabilecek.

ADLİ YIL AÇILIŞ

TÖRENİ KALDIRILIYOR

Yargıtay Kanunu'nda öngörülen "Adli Yılın Açılışı"na ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılıyor. Maddede, "Her adli yıl Ankara‘da bir törenle açılır. Yargıtay Birinci Başkanı bir konuşma yapar. Açılış konuşmasının metni ve tören gündemi üzerinde daha önceden Başkanlar Kurulunun düşüncesi alınır" düzenlemesi yer alıyordu.

Hâkim ve savcı adaylığı dönemi sonunda yapılan yazılı sınavda başarılı olduğu halde Kurul tarafından mesleğe kabul edilmeyenler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 60 gün içinde, mesleğe kabul edilmeleri talebiyle Kurulun ilgili dairesine başvurabilecek.

HSYK 1. Dairesi'nin; Türkiye Adalet Akademisi tarafından yapılan planlamaya ve alınan taleplere uygun olarak eğitim programlarına katılmaya izin verme yetkisi de yürürlükten kaldırılıyor.

Teklifle, Adalet Bakanlığı'na yurtdışı teşkilatı için Adalet Müşaviri olarak 30 kadro tahsis ediliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim