23 Nisan 2018
 • BIST 110.932
 • Altın 175,230
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • Isparta 12 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Ankara 11 °C
 • İzmir 16 °C

Protokol imzalanmadı ilaçta büyük sıkıntı kapıda

Protokol imzalanmadı ilaçta büyük sıkıntı kapıda
Isparta Eczacılar Odası Başkanı Saygın Garğın, SGK ile yapılan ilaç alım protokolünün bugün itibariyle sona ereceğini belirterek, Bakanlığın talepleri karşılamaması nedeniyle yeni protokol için uzlaşma sağlanamadığını bildirdi.

Garğın, “Başkanlar Danışma Kurulu toplantısında tüm Eczacı Odalarımızın başkanlarıyla birlikte süreci değerlendirdik. Bu toplantı sonucunda tam bir mutabakatla aldığımız kararla; Sayın Çalışma Bakanı’nın kamuoyuna da açıkladığı teklifin eczanelerimizi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmakta yetersiz kaldığını; haklı taleplerimizin kabul edilmemesi halinde 31 Mart’ta sona erecek Protokol’ü bir kez daha uzatmayacağımızı, Protokol hükümleri gereğince sözleşmeyi feshedeceğimizi 1 Nisan itibariyle noter kanalıyla Kurum’a bildireceğimizi üzülerek ilan ediyoruz. Altını özenle çizmek isteriz ki; amacımız asla bir kaos yaratmak değildir” şeklinde konuştu.

Türkiye Eczacılar Birliği(TEB) ile Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) arasında yapılan ilaç alım protokolü bugün sona eriyor. Ancak TEB, Bakanlığın taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle (düne kadar) protokolü imzalamama kararı aldı. Isparta Eczacılar Odası Başkanı Saygın Garğın, yaptığı açıklamada bakanlığın talepleri karşılamaması durumunda sözleşmenin feshedileceğini bildirdi.

Garğın, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Hepinizin bildiği gibi, SGK ile TEB arasında bağıtlanan ilaç alım protokolü, 31 Mart 2016 tarihinde sona ermektedir. Yeni protokolün yapılması için her türlü çaba sarf edilmiş olmasına rağmen taraflar arasında bir uzlaşma bugüne kadar ne yazık ki sağlanamamıştır.

GÜNDEN GÜNE DE KAPANAN ECZANE SAYISINI ARTIRMAKTADIR

Eczacılık alanı 2004’lerden bu yana son derece ciddi bir ekonomik daralma ile karşı karşıyadır. Eczacının tüm geliri ilaç fiyatlarına bağlıdır. İlaç fiyatları son on yılda 572 kez düşmüştür. Fiyatlar azaldıkça eczacının geliri de düşmektedir. Üstelik eczacının ne ilaç satışını artırmak gibi bir çabası ne de ilaç fiyatlarının yükselmesini istemek bir gayesi olamaz. Eczacı toplumun akılcı ilaç kullanımını sağlamak için çalışan bir sağlık meslek mensubudur. Bu nedenle eczacılar, sürekli daha çok çalışıp az kazanan bir konuma düşürülmüştür. Ve son üç yılda ekonomik olarak herhangi bir iyileşme de yaşamamıştır. Toplumun tüm diğer çalışan kesimlerinin gelirleri en azından enflasyonla bağlı olarak artarken, eczacının gelirleri düşmektedir. Bu durum, pek çok eczanemizi kapanma noktasına getirdiği gibi günden güne de kapanan eczane sayısını artırmaktadır.

ECZANELERDEKİ KAN KAYBI HALA SÜRMEKTEDİR

Diğer taraftan;  Nüfusun artması, yaşlanması, kronik hastalıklardaki artış ile son 13 yılda hekime gitme sıklığı 2,1’den 8,3’e çıkmış, eczaneler tarafından karşılanan reçete sayısı da yıllık 337,30 milyona ulaşmıştır. Eczanelerimizden günlük 1 milyona yakın reçete karşılıyoruz. Karşılanan reçete ve hasta sayısının artmasıyla birlikte, eczanede istihdam edilen eğitim düzeyi yüksek personel sayısı yükselmiş, bu tablonun sonucunda da eczanelerin iş yükü ve giderleri artmıştır (Örneğin; kira, su, elektrik, telefon, işçi ücretleri vb). Buna mukabil eczane ekonomilerini düzlüğe çıkaracak herhangi bir gelişme olmamıştır. Üstelik ECZACI BORÇLA YAŞIYOR

25.000’den fazla eczanenin % 63,8’i gibi büyük bir çoğunluğu ekonomik bakımdan kırılgan bir dengede varlığını sürdürmeye çalışmaktadır. Eczacıların % 54,8’i kredi kullanmakta; kredi kullanan eczacıların % 66’sı ise sürekli olarak kredi almak zorunda kalmaktadır. Eczacı, eczanesinin ekonomik sürekliliğini sağlayabilmek için borçla yaşamaktadır.

EKONOMİK HÜKÜMLER İÇERMEYEN GEÇİCİ BİR PROTOKOL İMZALADIK

Türk Eczacıları Birliği olarak, sosyal güvenlik kuruluşlarının tek çatı altında birleştirilmesinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Prtotokolü imzalıyoruz. Kurum ile 2005, 2007, 2008, 2009 ve 2012 yıllarında protokol yaptık. 2012 yılında imza atmış olduğumuz Protokol’ün süresi 2015 Haziran ayında sona erdi. 7 Haziran ve 1 Kasım’da yaşanan seçimler dolayısıyla iki kez Protokol süresinin uzatılmasını kabul etmek zorunda kaldık. 31 Aralık’ta ise, seçimler sonrası hem yeni hükümetin kurulmasıyla birlikte bakan deşikliğinin yaşanması hem de geçici bütçe yapılmış olması nedeniyle 31 Mart 2016’da sona erecek, ekonomik hükümler içermeyen geçici bir Protokol imzaladık.

TALEPLERİMİZİN GEREKÇELERİNİ AYRINTILI BİR BİÇİMDE SUNDUK

Geçici Protokol’ün yürürlükte olduğu süre boyunca Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odaları eczacılar olarak defalarca SGK yetkilileri, Kurum Başkanı ve Sayın Çalışma Bakanı ile, son olarak da Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile görüşmeler gerçekleştirip taleplerimizi ve taleplerimizin gerekçelerini ayrıntılı bir biçimde sunduk. 2013 Eylül ayında yapılan Protokol revizyonundan bugüne üç yıla yakın bir süredir eczacıyı ve eczane işleyişini rahatlatacak hiçbir iyileştirme olmadığını; eczane ekonomilerinde yaşanan erimeyi rakamlarla ortaya koyduk.

ECZACININ TAHAMMÜL KAPASİTESİNİN ÇOK ÖTESİNE GEÇİLMİŞTİR

Ancak gelinen aşamada Birliğimizin tüm iyi niyetli çabalarına, üyelerimizin üç yıldır gösterdikleri sabra rağmen beklentilerimizin çok altında kalan bir tablo ile karşılaştığımızı üzülerek ifade etmek isteriz. Oysa eczanelerin varlığını sürdürebilmesi açısında taleplerimizin kabulü yaşamsal derecededir. Sayın Çalışma ve Sağlık Bakanlarımızın da eczanelerin içinde bulunduğu durumu gayet iyi bildiklerini, makul ve haklı taleplerimizin karşılanması için Ekonomi Koordinasyon Kurulu nezdinde çaba harcadıklarını görüyoruz. Ancak EKK’da yapılan görüşmeler neticesinde dün Sayın Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun ifade ettiği teklifte olduğu gibi, sadece reçete başına hizmet bedelinde yapılacak kısmi ve cüzi iyileştirmelerle eczanelerimizi yaşatabilmek mümkün değildir. Eczacının tahammül kapasitesinin çok ötesine geçilmiştir. Yaygın eczane ağını korumak ve halk sağlığına hizmet etmeye devam etmemiz için hep beraber bir adım atmanın zamanı çoktan gelmiştir.

ECZANELERE BU YIL İÇİN AYRILAN 21.406 MİLYAR İLAÇ BÜTÇESİNDEN NEFES ALDIRACAK BİR PAY AKTARILABİLİR

Eczaneler, Türkiye’nin 25.500 noktasında 78 milyon vatandaşımıza ve sayıları 3 milyona yaklaşan mülteciye yaygın- kesintisiz sağlık hizmeti sunmaktadır. Diğer yandan eczanelerin 2005’ten bugüne kamu adına tahsil ettikleri muayene katılım payları dolayısıyla kamuyu her yıl en az 276 milyonluk personel maliyetinden kurtardığı asla göz ardı edilmemesi gereken bir husustur. Büyük özveriyle ülkenin dört bir köşesinde nitelikli sağlık hizmet sunumu veren eczanelere bu yıl için ayrılan 21.406 Milyar ilaç bütçesinden nefes aldıracak bir pay aktarılabilir. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun ilaç sanayicilerine 1,2 milyar gibi bir rakam aktarırken kaynak olmadığı gerekçesiyle eczacılara bunun onda biri kadar rakamlar reva görmesi hakkaniyet adına açıklanmaya muhtaç büyük bir çelişkidir. İlaç harcamaları sağlık harcamalarının geçmiş yıllarda yüzde 45’lerindeyken bugün bu oran yüzde 20’lere gerilemiştir. GSMH içindeki payı yüzde 1.6’dan yüzde 1’e düşmüştür. Bu haliyle OECD ülkeleri arasında kişi başına ilaç harcaması en düşük ülkelerden bir tanesi konumundayız. İlaç fiyatlarını düşüren tüm ülkeler, eczacılarını korumak için özel önlemler almaktadır. Çünkü eczacıları, sağlık hizmet sunucularını, paydaşlarını korumak; tüm hastaları, yani tüm yurttaşları korumak demektir.

HALKIMIZIN İLACA SORUNSUZ BİR BİÇİMDE ERİŞMESİNİ

SAĞLAYACAK BİR PROTOKOL TALEP EDİYORUZ

Eczaneler basit birer ticari işletme, eczacı da tacir değildir. Eczane halka en yakın sağlık bakım merkezi; eczacı da profesyonel bir sağlık meslek mensubu, toplum sağlığı danışmanıdır. Bu doğrultuda sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin yapıtaşı olan eczaneleri koruyacak, eczacıya kazanımlar getirecek ve halkımızın ilaca sorunsuz bir biçimde erişmesini sağlayacak bir protokol talep ediyoruz.

SÖZLEŞMEYİ FESH EDECEĞİMİZİ İLAN EDİYORUZ

29 Mart 2016 tarihinde (dün) yaptığımız Başkanlar Danışma Kurulu toplantısında tüm Eczacı Odalarımızın başkanlarıyla birlikte süreci değerlendirdik. Bu toplantı sonucunda tam bir mutabakatla aldığımız kararla; Sayın Çalışma Bakanı’nın kamuoyuna da açıkladığı teklifin eczanelerimizi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmakta yetersiz kaldığını; haklı taleplerimizin kabul edilmemesi halinde 31 Mart’ta sona erecek Protokol’ü bir kez daha uzatmayacağımızı, Protokol hükümleri gereğince sözleşmeyi feshedeceğimizi 1 Nisan itibariyle noter kanalıyla Kurum’a bildireceğimizi üzülerek ilan ediyoruz.

YAŞAMAK İÇİN SADECE HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ

Altını özenle çizmek isteriz ki; amacımız aslabir kaos yaratmak değildir. Biz ayakta kalmak için, yaşamak için sadece hakkımız olanı istiyoruz. Eczacıya bir can suyu kaynağı yaratmak istiyoruz. Yaşamak ve yaşatmak istiyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun da bu çerçevede taleplerimizi yeniden değerlendirmesini umduğumuzu kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.”

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 40. DÖNEM MERKEZ HEYETİ

Ecz. Erdoğan Çolak (Başkan)

Ecz. Sinan Usta (II. Başkan)

Ecz. Arman Üney (Genel Sekreter)

Ecz. M. İbrahim Özkol (Sayman)

Ecz. Ümran Pelenkoğlu (Merkez Heyeti Üyesi)

Dr. Ecz. Harun Kızılay (Merkez Heyeti Üyesi)

Ecz. F. Esin Demirtok İyiel (Merkez Heyeti Üyesi)

Ecz. Kubilay Aydın (Merkez Heyeti Üyesi)

Ecz. M. Emin Beyaz (Merkez Heyeti Üyesi)

Ecz. Cem Mercül (Merkez Heyeti Üyesi)

Ecz. Kerem Zabun (Merkez Heyeti Üyesi)

Türk Eczacıları Birliği 40. Dönem Denetleme Kurulu

Ecz. Bülent Varel (Denetleme Kurulu Başkanı)

Ecz. Aylin Yalçınkaya (Denetleme Kurulu Üyesi)

Ecz. Serhat Salim Aktaş (Denetleme Kurulu Üyesi)

Bölge Eczacı Odaları

1. Bölge İstanbul Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenap Sarıalioğlu

2. Bölge Ankara Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süleyman Güneş

3. Bölge İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan

4. Bölge Adana Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ersun Özkan

5. Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cemil Karakap

6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan

7. Bölge Bursa Eczacı Odası Başkanı Ecz. İ. Yalın Ökmen

8. Bölge Gaziantep Eczacı Odası Başkanı Ecz. İrfan Demirci

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Yücel Yenilmez

10. Bölge Antalya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolgar Akkuş

11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ferat Değer

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş

13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hasan Fehmi Altıntaş

14. Bölge Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Ecz. Bahtiyar Murat Aras

15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz. Saygın Gargın

16. Bölge Denizli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Özdemir

17. Bölge Zonguldak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ayşegül Kara

18. Bölge Trabzon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Halit Hezkıl Uslu

19. Bölge Tekirdağ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tolga Mumcu Çetinkaya

20. Bölge Sakarya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Orhan Yontar

21. Bölge Aydın Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sefa Karaaslan

22. Bölge Malatya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tahir Özelçi

23. Bölge Elazığ Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Ulaş Güler

24. Bölge Ordu Eczacı Odası Başkanı Ecz. Koray Karamanlı

25. Bölge Mersin Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hüseyin Şimşek

26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası Başkanı Ecz. İhsan Orkun Yılmaz

27. Bölge Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mahmut Dolap

28. Bölge Hatay Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sedat İlkin Aközcan

29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanı Ecz. Burçin Kurtuluş

30. Bölge Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sertaç Özmen

31. Bölge Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Bilal Arpacı

32. Bölge Muğla Eczacı Odası Başkanı Ecz. İbrahim Ertürk

33. Bölge Afyon Eczacı Odası Başkanı Ecz. Melih Köken

34. Bölge Aksaray Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nazan Ulukuş Deniz

35. Bölge Kütahya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Hasan Basri Kale

36. Bölge Çanakkale Eczacı Odası Başkanı Ecz. N. Jale Karaata

37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Ecz. Süha Özyazıcı

38. Bölge Van Eczacı Odası Başkanı Ecz. Naman Mızrak

39. Bölge Edirne Eczacı Odası Başkanı Ecz. Cenk Kes

40. Bölge Kırklareli Eczacı Odası Başkanı Ecz. Aysu Gerenli

41. Bölge Tokat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Ahmet Dutoğlu

42. Bölge Giresun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mine Erdoğan

43. Bölge Mardin Eczacı Odası Başkanı Ecz. Uğur Elik

44. Bölge Batman Eczacı Odası Başkanı Ecz. Adnan Bayhan

45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Sönmez Çalışkan

46. Bölge Uşak Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuz Kaan Şahin

47. Bölge Amasya Eczacı Odası Başkanı Ecz. Gökhan Dırık

48. Bölge Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Ecz. Mehmet Gül

49. Bölge Yozgat Eczacı Odası Başkanı Ecz. Harun Lekesiz

50. Bölge Karaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. Osman Ünal

51. Bölge Adıyaman Eczacı Odası Başkanı Ecz. H. Kemal Taş

52. Bölge Nevşehir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tansu Dörtkol

53. Bölge Niğde Eczacı Odası Başkanı Ecz. Nihat Öztürk

54. Bölge Burdur Eczacı Odası Başkanı Ecz. Şükrü Şener

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • İlk 8 ayda poliklinik sayısı 285 bin 79021 Eylül 2017 Perşembe 09:51
 • Kızılay, hedefleri aştı29 Ağustos 2017 Salı 08:35
 • Şehir Hastanesi’nde “Anne Oteli”24 Ağustos 2017 Perşembe 13:40
 • Hem tümörden kurtuldu hem böbreğini kaybetmedi08 Ağustos 2017 Salı 10:37
 • Çocuğunuzun dişleri tehlikede olabilir!07 Ağustos 2017 Pazartesi 10:37
 • Hepatiti yok etmek için aşılanmak önemlidir29 Temmuz 2017 Cumartesi 14:14
 • Prostat hastalığı saçların beyazlaması kadar doğal29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:38
 • Madde bağımlılığıyla mücadelede tiyatrolu mesaj27 Temmuz 2017 Perşembe 15:54
 • Fatma teyzeyi kaybettik21 Temmuz 2017 Cuma 13:40
 • 3 hastaya hayat verdi21 Temmuz 2017 Cuma 09:36
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim