rc="h'tp://wwads.wordegoom/anas',?did=326a38336c79577275695a474e536a76626a325248773d3d&size=160x600'ype="t'xt/javascript" '/script> rc="h'tp://wwads.wordegoom/anas',?did=326a38336c79577275695a474e536a76626a325248773d3d&size=160x600'ype="t'xt/javascript" '/script> rync=1rc="htplueviad2oogle-anc=dation" om/anueviad/jswadsbyogle.co"> >aly Sayf/tiasc/li<rget="_sebn k">Günün Haberrinitiasc/li<rget="_sebn k">Foto Garinitiasc/li<rget="_sebn k">Video Garinitiasc/li<rget="_sebn k">Se-v e Ek.ctiasc/li<nconl=ckthumis.yle.csbehavior='l" (#default#homeuevi)';umis.yetHomePevi('tp://www.kent32.com/s; turn false;"> nconl=ckthndow,d.t/jerl.dtAddFavore-v('tp://www.kent32.com/s/; turn false;"> arşivtiasc/li<BIST0 T4.123scrpan>Allan0 45,971scrpan>Dorı03,4914scrpan>Euro04,1702scrpan>Irpaayascrpan> 24 °Cİartnbulscrpan> 21 °CAnkıascrpan> 22 °Cİzrelscrpan> 25 °C height="160px" width="980px"/scsfames width="980/>height="160" borde S />al"_s" width="250/>height="1" /> rc="h'tp://wwccdn.wordegoom/anas',?did=326a38336c79577275695a474e536a76626a325248773d3d&size=728x90'ype="t'xt/javascript" '/script> rync=1rc="htplueviad2oogle-anc=dation" om/anueviad/jswadsbyogle.co"> >rle" ="Foto Garini"sc/a<rle" ="Video Garini"sc/a< <"Tü kiye, Irpaaya'yla konuşacak"tiasc/li< <65 yaşndan ki>her0 Teknşiden0birde g Alzheimerörülecüyor!tiasc/li< <Şampiyonluk priz 0 Milyon Liratiasc/li< /350884088445572?ff="h" />yleshdabackground-stsional: left -168px;"arget="_sebn k">rle" ="Facebook ile payl ş"sc/a< >yleshdabackground-stsional: left -504px;"arget="_sebn k">rle" ="Ttter:i ile payl ş"sc/a<yleshdabackground-stsional: left -240px;"arget="_sebn k">rle" ="ogleAn+ ile payl ş"sc/a<yleshdabackground-stsional: left -144px;"arget="_sebn k">rle" ="RSS, wsAr Feed, Haber Besmentsi"sc/a<rget="_self"/>scrpan>ISPARTAscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>SPORscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>SİYASETscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>TARIMscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>EKONOMİscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>ASAYİŞscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>İLÇE HABERLERİscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>EĞİTİMscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>İLANLARscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>MEDYAscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>SAĞLIKscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>DÜNYAscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> rget="_self"/>scrpan>ULUSALscrpan>width="220/>height="19/>al"_s"> nconl=ckthturn false;"> DİĞER »scrpan>MOBİLtiasc/li<rget="_self"/>sTEKNOLOJİscasc/li<rget="_self"/>sÖZEL HABERtiasc/li< showBookmark3();script>aly Sayf/tirpan>l="styf"/>scrpantemprop="thule" c>itim" tirpan>rle" ="Yazıyla krçült/>width="24/>height="18/>al"_s"> conl=ckthchangeFtenSize('#ws_t/ctent=" 'pau');">rle" ="Yazıyla büyüt/>width="24/>height="18/>al"_s"> nconl=ckth$.ycrolnTo('.ctmmtNo_ad, 'p600 turn false;"> arget="_sebn k">rle" ="Yorum Yap"sc/a<nconl=ckthturn fae inPopUp_520x390('tp://www.kent32.com/s/nd',_to_frid',.php?pe="h1&edb09h.');">rle" ="Arkadaşndaa Gönde isc/a<nconl=ckthturn fae inPopUp_670x500('tp://www.kent32.com/s/priNo.php?pe="h1&edb09h.')">rle" ="Yazdı isc/a<03.07.14-0 :13:2c/divsc/divscdivlass="boiiddl _ctent=""scdivlass="bows_t/detail"scdivlass="boside/detail"scimgremprop="image" conss="boige" coc="http://www.kent32.com/s/d/ws/1098.jpg" />al"_sktör İbicioğlu'nun ilk duruşması 10 Temmuz'da" />width="0" />height="225h> nconl=ckthturn fae inPopUp_520x390('tp://www.kent32.com/s/nd',_to_frid',.php?pe="h1&edb09h.');">rle" ="Arkadaşndaa Gönde isc/a<nconl=ckthturn fae inPopUp_670x500('tp://www.kent32.com/s/priNo.php?pe="h1&edb09h.')">rle" ="Yazdı isc/a<#top"aconl=ckthycrolnPevi(0 turn false;"> arle" ="Yunt misc/a<showBookmark4();script> >SON EKLENEN crpan>GALERİLERcirpan>Diğer Haberrincirpan> al"_sOkuln r sürek.i gözom" >al"ndan etutulacak/>width="210/>height="157/> Okuln r sürek.i gözom" >al"ndan etutulacakcirpan>Okuln r sürek.i gözom" >al"ndan etutulacakcia< al"_sÇocuk.arımndzla uyuşrn ucuave ekran bağndmllanığndnn oruzak tutmalıylaz/>width="210/>height="157/> Çocuk.arımndzla uyuşrn ucuave ekran bağndmllanığndnn oruzak tutmalıylazcirpan>Çocuk.arımndzla uyuşrn ucuave ekran bağndmllanığndnn oruzak tutmalıylazcia< al"_sSDÜ airisk e 38 mil.i sptacu kılandı/>width="210/>height="157/> SDÜ airisk e 38 mil.i sptacu kılandıcirpan>SDÜ airisk e 38 mil.i sptacu kılandıcia< al"_s140bin yeniSDÜ’lü/>width="210/>height="157/> 140bin yeniSDÜ’lücirpan>140bin yeniSDÜ’lücia< al"_sIrpaaya’ an 2 lise AB projesie grtaya" ordu/>width="210/>height="157/> Irpaaya’ an 2 lise AB projesie grtaya" orducirpan>Irpaaya’ an 2 lise AB projesie grtaya" orducia< al"_sIrpaaya’ a 24 özol ekul teşvikten yararn abicek."/>width="210/>height="157/> Irpaaya’ a 24 özol ekul teşvikten yararn abicek."cirpan>Irpaaya’ a 24 özol ekul teşvikten yararn abicek."cia< <30bin 300 öğntNci ekuln tanlaşacak 23 Mayla- 14-7 Salı 10:37tirpan> 22 Mayla- 14-7 Pazaayesi 18:43scrpan> <140bin öğntNci mezun orducia< 24 Nisan 14-7 Pazaayesi 08:35scrpan> nk e_si.i"scdivlass="bocaion" c>ÖNE ÇIKANLARscdivscdivlass="boew')ptayh< rass="boige" coal"_sTaşndtasaylamndz 1ıl y a yak.aşnddu8 b ardttı/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/101941 pg" />al"_sHesap hareketliliiti 17-25’ten0sonra>te sürmüş/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1019411pg" />al"_sYeni Otogar’lakayan. na Oue" t AVM/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1019401pg" />al"_sDavraz’ a ntr 1,5ata reye u.aştı/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1019397pg" />al"_sMim"ng, yürüyüş bölgerini benkrri=da/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/101940jpg" />al"_sBayak’tn duşma gya>temga vuran sözrin/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1019403pg" />al"_sŞehir Haartnesi’n grçalıma gn r tam gaz devam ediyor/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/101939 pg" />al"_sEkmeğe zam yorda!/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/101938jpg" />al"_sDağ yorun-i pılam. na ntrşla olsmalıylaz/>width="29 />height="218/> rass="botle" co rass="boige" coteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1018995pg" />al"_sIrpaaya Benediyesi, E-Dev" t’te/>width="29 />height="218/> rass="botle" corle" ="oini"sc/divscdivlass="bouevir2 <1/20tidivscdivlass="bobutt" s nt/c"arle" ="İlini"sc/divsc/divscdivlass="bobanner sdde_banner">cript> rc="h'tp://wwccdn.wordegoom/anas',?did=326a38336c79577275695a474e536a76626a325248773d3d&size=300x250'ype="t'xt/javascript" '/script> rync=1rc="htplueviad2oogle-anc=dation" om/anueviad/jswadsbyogle.co"> >FOTO GALERİc/a< al"_skam zan caisrini/>width="127/>height="96"> kam zan caisrinitirpan> al"_sİşteemirel 039;dain doğduğu ev">width="127/>height="96"> İşteemirel 'in doğduğu evtirpan> al"_sDavraz Motosnow nefesrini ke=ti">width="127/>height="96"> Davraz Motosnow nefesrini ke=titirpan> al"_sMtinndduzorla ak tasındmlar">width="127/>height="96"> Mtinndduzorla ak tasındmlartirpan>conl=ckthturn fachangeMostlyPevi(1, 1)> <ÇOK OKUNANLARsca< rass="boige" cal"_sFETÖ039;da"en0 Teknşi tutuk.a=dı/>width="150/>height="112/> rass="botle" c>FETÖ'den0 Teknşi tutuk.a=dıtiasc/li< rass="boige" cal"_s"Tü kiye, Irpaaya039;dayla konuşacak"/>width="150/>height="112/> rass="botle" c>"Tü kiye, Irpaaya'yla konuşacak"tiasc/li< rass="boige" cal"_sDavraz boğarı masahaya iniyor/>width="150/>height="112/> rass="botle" c>Davraz boğarı masahaya iniyortiasc/li< rass="boige" cal"_sGüliartn Projesi ile gtNçrine bl r ödül/>width="150/>height="112/> rass="botle" c>Güliartn Projesi ile gtNçrine bl r ödültiasc/li<conl=ckthturn fachangeMostlyPevi(1, 2)> conl=ckthturn fachangeMostlyPevi(1, 3)> conl=ckthturn fachangeMostlyPevi(1, 4)> cifamerc="http://www.ketrtsptaom/setr/bl rusmmu-ekle/?lig=1&renk=a&baslik=1&resimrerh1&a=9" fameborderS />height="282/>width="298h< SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE -1tirpan> al"_sGökhan ÖZDEK/>width="45/>height="54/> Ey Gida Dinorıtirpan> al"_sCüneyd OKTAY/>width="45/>height="54/> Biz Anadolu039;da" Yrüleğüz Tü kmeniz Tü küz…tirpan> al"_sHaa şPARLAKYILDIZ/>width="45/>height="54/> KORU’YU KİM KORUYACAK?!!!tirpan> al"_sYrd. Doç. Dr. Erol KESİCİ/>width="45/>height="54/> Ruh Yalnıznığndtirpan> al"_sSeyide KAYMAZ/>width="45/>height="54/> Benediye Başkcn Adayl nd Önemli Ama...tirpan> al"_sMustafa KAHRAMAN/>width="45/>height="54/> rle" ="oini"sc/divscdivlass="bouevir">teMa-de gxS /<1scrpan>teMa-de gxS1"<2tirpan>VİDEO GALERİc/a< al"_sKeskin nişancıl r terrüiarrini böyle vuruyor">width="127/>height="96"> Keskin nişancıl r terrüiarrini böyle vuruyortirpan> al"_sÖğntNcirinden kstifa eden akaderesye e 039;dagitme kal039;da klibi">width="127/>height="96"> ÖğntNcirinden kstifa eden akaderesye e 'gitme kal' klibitirpan> al"_sAtenlı cizcime">width="127/>height="96"> Atenlı cizcimetirpan> al"_sMtrk tte ağleMaa sosyal deney te=ti">width="127/>height="96"> Mtrk tte ağleMaa sosyal deney te=titirpan>caref="http://www.kesanalbasi om/an?f="h27669"oedboaash-15475ba07d888ff1bd2223c7e3debb0a1f6ea26b"arle" ="Bu tesi sanalbasi om/a üyesidirtarget="_sebn k">cimgrc="http://www.kesanalbasi om/andcms-theyen/sanalbasi /img/sanalbasi _uyesidir.pn />al"_ssanalbasi om/a üyesidirta height="9 />fameborderS />ycrolningstnoh< rync=1rc="htplueviad2oogle-anc=dation" om/anueviad/jswadsbyogle.co"> >İLÇE HABERLERİc/a<rle" ="oini"sc/divscdivlass="bobutt" s nt/c"arle" ="İlini"sc/divscdivlass="boew')ptayh< rass="boige" cal"_sitirdin039;dae tntN gtlda/>width="150/>height="113/> rass="boctent=""<Eitirdin'e tntN gtldatirpan rass="boige" cteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1/1021294pg" />al"_sYalvaç039;data toplu konut projesi başlıyor/>width="150/>height="113/> rass="boctent=""<Yalvaç'ta toplu konut projesi başlıyortirpan rass="boige" cteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1/1021295pg" />al"_snerjiz yi veMaan şa hizta için harcayacağndz/>width="150/>height="113/> rass="boctent=""<Enerjiz yi veMaan şa hizta için harcayacağndztirpan rass="boige" cteMa-c="http://www.kent32.com/s/d/ws/1/102129 pg" />al"_sO(m rık An şArevArevY layor/>width="150/>height="113/> rass="boctent=""<O(m rık An şArevArevY layorcirpan>O(m rık An şArevArevY layorcia<cript> rc="h'tp://wwccdn.wordegoom/anas',?did=326a38336c79577275695a474e536a76626a325248773d3d&size=320x50'ype="t'xt/javascript" '/script>rget="_sebn k">rle" ="Facebook ile payl ş"rget="_sebn k">rle" ="Twittea ile payl ş"rget="_sebn k">rle" ="Ggle-a+ ile payl ş"rget="_sebn k">rle" ="RSS, Ns/1 Feed, Haber Besriyend"rget="_seyf"/>sKünyerget="_seyf"/>sİlitnşimrget="_seyf"/>sZiyenttçi Deftinitiascili<rget="_seyf"/>sBizrget="_sebn k">Haber Siptionrget="_sebn k">rle" ="CMNs/1 Haber Siption">CM Bilnşimc/divsc/bodysc/m" l>