26 Nisan 2018
 • BIST 107.401
 • Altın 173,640
 • Dolar 4,1031
 • Euro 4,9999
 • Isparta 9 °C
 • İstanbul 17 °C
 • Ankara 10 °C
 • İzmir 17 °C

Toplu kurban kesimleri sadece bu yerlerde yapılacak!

Toplu kurban kesimleri sadece bu yerlerde yapılacak!
Toplu kurban kesimleri sadece bu yerlerde yapılacak!

Kurban Bayramı’ndaki kesim yerlerini ve alınacak tedbirleri belirleyen Kurban Hizmetleri Komisyonu, 3 kez toplanarak, bazı kararlar aldı. Komisyon kurbanlık hayvanların sadece Belediye Hayvan Pazarı’nda yapılmasına karar verirken, toplu kurban kesim yerlerini de Belediye Mezbahanesi, Yedişehitler Kapalı Halk Pazarı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aşevi ve Huzurevi olarak belirledi.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Isparta’da Kurban Hizmetleri Komisyonu farklı günlerde Vali Yardımcısı Okan Leblebiciler başkanlığında 3 kez toplanarak il genelinde alınacak önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususları belirlemek amacıyla toplantı yaptı. Toplantıda ayrıca kurban kesim yerleri ve kesim ücretleri de karara bağlandı.

İŞTE TOPLANTILARDA ALINAN KARARLAR

İlimiz "Kurban Hizmetleri Komisyonu" Vali Yardımcısı Okan LEBLEBİCİER’ in Başkanlığında komisyon üyeleri İl Müftülüğünden Müftü Yardımcısı Yasin YILDIZ, Belediye Başkanlığından Veteriner İşleri Müdürü Hamdi BALCI, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis Yılmaz KOKSAL, Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden DMP Mühendisi Mustafa Basri İNAN, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Arif TAŞAGİREN, İl Sağlık Müdürlüğünden Bilgisayar İşletmeni Ferhat KORKMAZ ve Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi Ergun KAYA’ nın iştiraki ile 17.08.2016 tarihinde saat 14.00'de Valilik Gül Toplantı salonunda toplandı.

“Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” ve “2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” de belirtilen Kurban Hizmetleri Komisyonunun görevleri dikkate alınarak ilimizde kurban kesim ve satım hizmetlerinin en iyi şekilde yapılması için aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Kurban satışlarının "Belediye Hayvan Pazarı"nda yapılmasına; buradaki işlemlerin düzenli olarak yürümesi, denetimlerinin yapılması ve vatandaşlarımıza yardımcı olunması için kurban bayramı süresince görev yapmak üzere, ilgili kuramlardan yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, İl Müftülüğünce komisyon üyesi kuramlara yazı yazılıp belirlenen isimler için onay alınmasına,

2-Kurban hizmetleri ve kurban alım satımı açısından Belediye Hayvan Pazarının bayramdan 15 gün önce Belediye tarafından hazır hale getirilmesine,

3-Belediye Hayvan Pazarının dışında hayvan satışı yapanlarla ilgili kesim ve satış şartlarının 24 Ağustos 2016 tarihinde saat 14.00’de Valilik Gül Toplantı salonunda yapılacak toplantıda görüşülmesine,

4-Toplu kurban kesim yerlerinin Belediye Mezbahanesi, Yedi şehitler Kapalı Halk Pazarı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aşevi ve Huzurevi olarak tespitine, bu yerlerde kurban kesileceği hususunun Belediye tarafından vatandaşlarımıza duyurulmasına;

5-Yedişehitler Kapalı Halk Pazarında geçici olarak oluşturulacak olan kurban kesim yerinde görev yapacak kasapların Belediye tarafından bulunup görevlendirilmesine; söz konusu yerde ihtiyaç duyulacak calaskar, kompresör, sabun, havlu v.b. malzemelerle ihtiyacı karşılayacak miktarda yeterli suyun Belediyece temin edilmesine,

6-Şehır merkezlerine yakın olan köy ve kasabalardaki besi çiftliklerinin hayvan satışı yanında kurban kesim hizmeti de vermek istemeleri durumunda 31.08.2016 tarihine kadar İlimiz Müftülüğüne müracaat etmeleri gerektiğinin duyurulmasına ve buralarda kurban kesimi için gerekli asgari hijyen şartlarını taşıyan kesim yerlerinin hazırlandığının mahallinde yapılacak inceleme sonucu görülmesi durumunda buralar için de Kurban Bayramı günlerine münhasır olmak üzere kurban kesimi izni verilmesine;

7-Kurban kesimim 4. maddede belirtilen kesim yerleri dışında kendi mülkünün avlu veya bahçesi gibi dışarıdan görülmeyecek bölümlerinde yapmak isteyen vatandaşlara 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma kanununun 12. maddesinde belirtildiği üzere, hayvanı korkutup ürkütmeden en az acı verecek şekilde, dini kurallara, sağlık ve hijyen şartlarına uygun olarak gerçekleştirmeleri kaydıyla müsaade edilmesine, kesimlerin hiçbir şekilde cadde sokak v.b umuma açık mahallerde yaptırılmamasına; Yapılması durumunda ilgili mevzuatlar gereği yasal cezai işlem uygulanmasına,

8-Kurban kesim yerlerinin dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, ışıklandırması ve havalandırması bulunan sağlık ve temizlik şartlarına uygun mekanlardan seçilmesi, ayrıca yetiştirici, satıcı kasap ve vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak yerlerin de dikkate alınarak düzenlenmesine, ’

9-Kurban kesim hizmeti vermek isteyen besihane ve özel kesim yerlerine Kurban kesim izni verilebilmesi için 8. maddede belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarını tespit amacıyla 29 Ağustos-11 Eylül 2016 tarihleri arasında bilgilendirme ve denetimlerin yapılmasına,

10-Denetim Ekibinin Müftü Yardımcısı Yasin Yıldız ve Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi Ergun Kaya Belediye Başkanlığından Veteriner işleri Müdürü Hamdi Balcı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden Veteriner Hekim Arif Taşagiren, Halk Sağlığı Şube Müdürü İbrahim Ethem Özçoban ve Su İşleri Şube Müdürlüğü’nden  DMP. Mühendisi Mustafa Basri İNAN ile Çevre ve Şehircilik II Müdürlüğünden Mühendis Yılmaz Köksal’dan oluşturulmasına,

11-Komisyonca kurban kesim yerlerinde büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için tesisten yararlanma ücretinin önümüzdeki toplantıda belirlenmesine,

12-Byram süresince, kesim yerleri ile umuma açık yerlerin "Kurban Kesimi Denetleme Ekipleri" ile belediye elemanları tarafından sürekli olarak denetlenmesine; söz konusu ekibin oluşturulması için İl Müftülüğünce komisyon üyesi kuramlara yazı yazılarak belirlenen isimler için onay alınmasına'

13-Kurban kesilecek her türlü yerde temizlik, sağlık ve estetik bakımından aranacak şartlar ile nelere dikkat edilmesi gerektiği hususlarının Belediye tarafından uygun vasıtalarla ilan edilmesine;     

14-Kesim yerlerinde biriken katı ve sıvı kurban atıklarının insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek bir şekilde imha edilmesi ve uygun bir şekilde giderilmesi için Belediye ve Köy Muhtarlıkları -tarafından gerekli önlemlerin alınmasına ve bu konuda Köy Muhtarlıklarına gerekli bilgilendirmenin Halk Sağlığı tarafından yapılmasına;

15-Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportların kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile İl ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 07.10.2016 Günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi hususu vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır. Ayrıca Ek-1 ve Ek-2 metnin A 4 çıktısı alınarak cami ilan panoları ile kurban satış ve kesim yerlerine asılmak/astırılmak suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine;

16-Kurban Kesimi Denetleme Ekibi tarafından bayram süresince yapılacak denetlemelerde kullanılmak üzere, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Diyanet Vakfı Şube Temsilciliğinden şoförüyle birlikte araç tahsis edilmesine:

17-Kurban kesim hizmetlerini denetlemek için görevlendirilen komisyon üyeleri ile kesim hizmetleri esnasında görev alan personele 12 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurban Hizmetleri Tebliğinin 5. maddesi, (m ) şıkkına göre açılan hesaptan günlük yevmiyelerinin ödenmesine;

18-İl  Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile kurban kesimi işini yapacak olanlara yönelik “ Kurban Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursu “ açılmasına; Kurban kesim yerlerinde kasaplık belgesi olanlar ile kesim elemanı yetiştirme/geliştirme kursuna katılıp “Kurs Bitirme Belgesi” alanlardan görevlendirilmesine,

24-Alman kararların; takiben yürürlüğe konulmasına, ilgili duyurulmasına oy birliğiyle karar verildi.

İlimiz "Kurban Hizmetleri Komisyonu" Vali Yardımcısı Okan LEBLEBİCİER’ in Başkanlığında komisyon üyeleri İl Müftülüğünden Müftü Yardımcısı YILDIZ Belediye Başkanlığından Veteriner İşleri Müdürü Hamdi BALCI, Halk Sağlığı Müdürlüğünden, Çevre Sağlığı Teknisyeni Mesut SAĞDIÇ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis Yılmaz KOKSAL, Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden DMP. Mühendisi Mustafa Basri İNAN, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Arif TAŞAGİREN, İl Sağlık Müdürlüğünden Bilgisayar İşletmeni Ferhat KORKMAZ ve Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi Ergun KAYA’nın iştiraki ile 24.08.2016 tarihinde saat 14.00'de Valilik Gül Toplantı salonunda toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, 2016 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili ilkelerin düzenlenmesi amacıyla hazırlayıp göndermiş olduğu " 2016 Yılı Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ" değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.

1-) Büyükbaş hayvanların satış yerlerinden kaçırılmaması, yularlarının, iplerinin uzun ve sağlam olması için üreticiler ve satıcılar, kesim esnasında kaçırılmamaları konusunda kasap ve kasap yardımcıları, kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için Belediyeler ve Köy Muhtarlıkları tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

2-) İl ve İlçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini ihtiva eden Ek-1 Excel formatında doldurulan çizelgenin 29.08.2016 Pazartesi gününden itibaren Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sitelerinde yayınlanmasına,

3-) Kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardımcıları ile kurban sahiplerinin kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, hususu Müftülüklerimizin koordinasyonunda din görevlileri tarafından vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza etkili bir şekilde duyurulmasına

4-) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili, Veteriner Sağlık Raporu, pasaport ve nakil belgesi aşı kayıtları bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesinin hatırlatılmasına,

5-) İki yaşını doldurmayan sığırların, gebe ve kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanların üreticiler tarafından kurban satış yerlerine getirilmemesi gerektiğinin duyurulmasına.

6-) Bakanlar Kurulu'nun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin " 2016 Yılı Kurbanlık Hayvan Şevkleri ile ilgili alınacak önlemler” bölümünde yer alan ve 10. maddesinde belirtilen hususlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının gerekli tedbir ve önlemleri almalarına, tebliğin ilgili maddelerinin kurumlara bildirilmesine.

7-) Canlı hayvanlar yüklenmeden önce ve boşaltıldıktan sonra nakil araçlarının Sağlık -Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinli dezenfektanlarla mutlaka dezenfekte edilmesine,

8-)  Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile şevklerine izin verilmemesine,

9-) Kurban bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların şevklerinin kontrol ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına,

10-) Belediyeler ve komisyon ile koordineli olarak kurbanlık satış yerlerine küpesiz ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesinin sağlanmasına,

11-) Kurbanlık hayvan satış yerlerinin belediye tarafından her gün usulüne uygun olarak temizlenmesine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinli dezenfektan kullanılarak dezenfekte edilmesine,

12-) Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kirliliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına, kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar ile özellikle Kist hidatik karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyip, uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhasının Köy Muhtarlıkları, Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sağlanmasına,

13-) Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek şekilde yüzülmelidir. Kurbanlık hayvan derileri ile bağırsakları temizlendikten sonra usulüne uygun tuzlanmasına, yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesine,

14-)Kesim yerlerinde deri ve sakatatların toplanacağı özel mekanlar oluşturulmasına,

15-) Belediye ve Köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

16-) Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olacak; çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılacak, gerektiğinde kireçlenecektir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan Belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.

17-) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenecektir.

18-) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacaktır. Bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan bir yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutacaklardır. Özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı arttırılacaktır.

19-) Köy Muhtarlıkları ile İl Özel İdare Genel Sekreterliği işbirliği ve Belediyeler, satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarını düzenli bir şekilde günlük olarak sıhhi şekilde toplayıp çevre ve insan sağlığına uygun şekilde bertarafını sağlayacaklardır.

20-) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak, cadde ve parklarda bırakanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce gerekli yasal yaptırımların uygulanmasına,

21-) Kaçak kesimlerin önlenmesi için de Zabıta Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek ekipler ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince müşterek olarak tedbirlerin alınmasına,

22-) Bayram günleri öncesi ve bayram günlerinde kaçan kurbanlık büyük baş hayvanların yakalanması için Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Köy Muhtarlıklarının yetkili kılınmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

23-) 12-15 Eylül 2016 tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında; kurban kestirecek vatandaşlardan; büyük baş hayvan kesimi için tesisten yararlanma 30.00.-", kasap kesim ücreti olarak 110.00.-", komisyon için 10.00.-", olmak üzere toplam 150,00.-", Küçükbaş hayvan kesimi için de kasap ücreti 40.00.-", tesisten yararlanma 10.00.-", komisyon için 5.00.-". olmak üzere toplam 55.00.-". alınmasına, Kurban kesim ücretlerinin A4 kağıda yazılarak, naylon poşet torbaların içine konulmasına ve kurban kestirenlerin görebileceği bir yere asılmasına,

24-)Toplu Kurban kesim yapacak Tüzel ve Gerçek kişilerin kesim izni alabilmeleri için İl Müftülüğüne başvurmaları zorunlu olup; herhangi bir ceza-i işlemle karşılaşmamaları için Köy Muhtarlıkları ve Belediyelerce bilgilendirilmelerine,

25-) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12. Maddesinin 1. ve 2. fıkrasına aykırı hareket edenler için 2016 yılı için belirlenen oranlarda Para cezası ile cezalandırılmalarına,

26-) Komisyonca alman kararların Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla basın yoluyla ve diğer vasıtalarla kamuoyuna duyurulmasına,

27-)Kurban Bayramından önce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, gerektiğinde alınacak yeni tedbirleri de görüşmek üzere 3.toplantınm 31/08/2016 tarihinde saat 14.00’de Valilik Gül toplantı salonunda yapılmasına;

Alınan kararların; takiben yürürlüğe konulmasına, ilgili ve görevli kurumlara bir yazı ile duyurulmasına oy birliğiyle karar verildi. 24.08.2016

 

İlimiz "Kurban Hizmetleri Komisyonu" Vali Yardımcısı Okan LEBLEBİCİER’in Başkanlığında Komisyon üyeleri İl Müftülüğünden Müftü Yardımcısı Yasin YILDIZ, Belediye Başkanlığından Veteriner İşleri Müdürü Hamdi BALCI, Halk Sağlığı Müdürlüğünden Çevre Sağlığı Teknisyeni Mesut SAĞDİÇ, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Mühendis Yılmaz KOKSAL, Orman ve Su İşleri Müdürlüğünden DMP. Mühendisi Mustafa Basri İNAN, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Arif TAŞAGİREN, İl Sağlık Müdürlüğünden Bilgisayar İşletmeni Ferhat KORKMAZ ve Diyanet Vakfı Şube Temsilcisi Ergun KAYA’ mn iştiraki ile 31.08.2016 tarihinde saat 14.00'de Valilik Gül Toplantı salonunda toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının ,2016 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine riayet ederek bizzat kesmelerine veya kestirmelerine yardımcı olmak, Bakanlar Kurulunun bu konudaki 2001/3214 sayılı kararını ve bu amaçla çıkarılan 20.09.2005 tarih ve 25942 sayılı yönetmeliği ve Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Komisyonunun almış olduğu kararları uygulamak ve kurban hizmetleri konusunda mahalli ihtiyaçları yerine getirmek amacıyla yapılan çalışmaları değerlendirmiş ve ilave olarak aşağıdaki kararları almıştır.

1 - Kurban Hizmetleri Komisyonunun 1. ve 2. toplantılarında alman kararlar gözden geçirilerek, değerlendirmeler yapılmış ve aksayan hususların giderilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına,

2-Hayvanların ehliyetsiz kişilerce kesildiğinin tespit edilmesi halinde 5199 sayılı Hayvanları Koruma kanununun ilgili maddelerine göre, yine tespit edilen kurban satış alanları dışında satış yapanlar ile belirlenen kesim yerlerinin dışında kalan ve kesim izni almadan kaçak kurban kesimi yapanlar, halkın sağlığına zarar ve çevre kirlenmesine sebebiyet vereceğinden dolayı haklarında “2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” in “Cezai Hükümler” bölümü 19. maddesine göre yasal işlemlerin yapılmasına ve kanunun ön gördüğü cezai müeyyidelerin ilgili kurumlarca uygulanmasına,

3-Kesim yerlerinde görevlendirilen din görevlileri ile 06.09.2016 tarihinde İl Müftülüğünde saat 14,30’da toplantı yapılarak görevleri hususunda bilgilendirilmelerine,

4-Yedişehitler Kapalı Halk pazarında düzenlenen kesim yerinde organizeyi yapmak ve düzeni sağlamak üzere, Yedişehitler Mahalle Muhtarı Alper YILDIRIM’ın görevlendirilmesine, kesimi yapılacak hayvanların kaldırılması için 2 adet traktörün ve traktörü kullanacak personelin Belediye Başkanlığı tarafından görevlendirilmesine,

5-Kurbanlık hayvanların kurban kesim yerlerine en fazla kurban bayramından üç gün önce getirilmesine, kurbanlık hayvanların ortak alanlarda bulundurulmamasına ve (cadde, sokak, kaldırım, v.b.) kirletilmemesine,

6-Kurban kesimi yapan vatandaşlarımızın kesilen kurbanlıkların gövde etlerindeki şüpheli durumlarda sağlık ve hijyen bilgisi için komisyonda görevli veteriner hekimlerce et muayenesi açısından yardımcı olunmasına, bütün karkas-gövde et imha edilmesi gerektiği durumda Belediye ve Özel İdare tarafından iş makineleriyle gömülme işleminin yapılmasına,

7-18.08.2002 tarihli ve 24850 sayılı “Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik” in 15. maddesi gereğince, kurban kesim mahalli olarak tespit edilen vakıf, demek ve özel yurtlar ile Belediye Mezbahanesi,Yedişehitler Kapalı Halk Pazarı, Aşevi ve Huzurevinde kesilen kurbanlardan Kurban Hizmetleri komisyon ücretinin kurum yetkililerince tahsil edilerek 22 Eylül 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar Türkiye Diyanet Vakfı İsparta Şubesi Kurban Hizmetleri Komisyonunun T.C. Ziraat Bankası İsparta Merkez Şubesinde bulunan 363094945001 nolu hesabına yatırılması ve makbuzlarının Müftülüğümüze teslim edilmesine,

8-Kurban Hizmetleri Komisyonunun 17.08.2016/1 nolu kararının 22. maddesinde yer alan konuların, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü elemanlarınca kamuoyunun bilgilendirilmesine,

9- Bayram öncesi ve bayram süresince kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık ve hastalık yönünden doğabilecek aksaklıklar için Sağlık , Halk Sağlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl * Müdürlüklerince, Ayrıca asayişin sağlanması, bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurban satış ve kesim yerlerine giden güzergâhlar üzerinde ulaşımı kolaylaştıracak gerekli tedbirlerin Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’ nce alınmasına,

10-Kurban satışı yapılan alanların, kurban satışı bittikten sonra oluşacak hastalıklara karşı Belediye tarafından dezenfekte edilmesine,

11-Kurban deri ve bağırsaklarının zayi edilmemesi ve ekonomik değerini kaybetmemesi için camilerde ve kurumların web sitelerinde halkın bilgilendirilmesine,

12-“2016 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” in ekinde yer alan Ek-1, 2 duyuru metinlerinin Mahalle ve Köy Muhtarlıklarına gönderilmesine, duyuruların uygun yerlere asılmasına,

13-Aynı duyuru metinlerinin A3 kâğıdına fotokopilerinin çekilerek Kurban Hizmetleri Komisyonunun 1 nolu kararının 4. maddesinde Kurban kesim yerleri olarak tespit edilen vakıf, dernek ve özel yurtlar ile Belediye Mezbehanesi, Yedi Şehitler Kapalı Halk Pazarı, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aşevi ve Huzurevine asılmasına,

14-Kurban Hizmetleri konusunda vatandaşın bilgilendirilmesi için kamuoyuna bilgi verilmesine,

15-İlimiz Kurban Hizmetleri Komisyonunun yazışma işlerini yürütmek üzere İl Müftülüğü Din Hizmetleri Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Mücahit SEKANLI’nm görevlendirilmesine, yevmiyelerinin Kurban hizmetleri komisyonu hesabından ödenmesine,

16-Türkiye Diyanet Vakfı İsparta Şubesince, T.C. Ziraat Bankası Merkez Şubesinde daha önceki senelerde açılan Kurban Komisyon Hesabının devam ettirilmesine,

17-Ödemelerde, ita amiri olarak Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülmesine dair yönetmeliğin 12.maddesi gereği İllerde Vali veya görevlendireceği Vali Yardımcısı belirtilmiş olup , aynı yönetmelik kapsamında tahakkuk memuru olarak İl Müftü Yardımcısı Yasin YILDIZ’ ın ve 14.madde kapsamında Vakıf Temsilcisi Ergun KAYA’ nın yetkili kılınmasına, görevli veya izinli olmaları halinde vekillerinin aynı görevi ifa etmelerine,

18-Kurban kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpe ve pasaportların kurban hizmetleri komisyonunca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, Köy Muhtarları, Din görevlileri, Belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile İl ve İlçe Gıda, tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 07.10.2016 Cuma günü mesai bitimine kadar teslim edilmesi hususu vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulacaktır.

19-Kesimi yapılan kurbanlık hayvanların sayısal verileri bildirilirken verilen rakamların kulak küpe, hayvan pasaport ve hayvan nakil belgesi ile uyumlu olması, aksi halde 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve gıda kanunu ile ilgili kanun maddelerince cezai işlem uygulanmasına,

20-Alınan kararların; takiben yürürlüğe konulmasına, ilgili ve görevli kuramlara bir yazı ile duyurulmasına karar verildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Vali Günaydın makamını minik öğrenciye devretti23 Nisan 2018 Pazartesi 13:40
 • Isparta, futbol ve kongre turizmini değerlendirmeli23 Nisan 2018 Pazartesi 12:16
 • Deregümü İlkokulu'na kütüphane kurdular23 Nisan 2018 Pazartesi 09:45
 • Başkan Günaydın'dan 23 Nisan mesajı23 Nisan 2018 Pazartesi 08:55
 • Vali Günaydın'dan 23 Nisan mesajı23 Nisan 2018 Pazartesi 08:12
 • Günaydın’dan işadamlarına davet21 Nisan 2018 Cumartesi 11:24
 • Apart ve yurt yatırımları doyum noktasına ulaştı21 Nisan 2018 Cumartesi 09:05
 • Haydi Çocuklar Gökkubbe’ye21 Nisan 2018 Cumartesi 08:12
 • Kurumlara TYP kapsamında 895 işçi alınacak20 Nisan 2018 Cuma 16:55
 • 25 km hızla radara girdi20 Nisan 2018 Cuma 16:34
 • Tüm Hakları Saklıdır © 2013 kent 32 | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Faks : 0507 740 32 28 | Haber Scripti: CM Bilişim